Het gemeentebestuur van Sint-Laureins werkt samen met polderbesturen – Slependammepolder en Generale Vrije Polders – en de toeristische raad aan de terugzetting van paling in de Sentse kreken. In Vlaanderen en dus ook in onze krekengemeente wordt de natuurlijke intrek van glasaal sterk belemmerd door sluizen en stuwen. Om de palingpopulaties toch in stand te houden wordt er door het Visserijfonds glasaal aangekocht en uitgezet in de Vlaamse openbare wateren. Ook de gemeente en de polderbesturen van Sint-Laureins willen hieraan werken door paling uit te zetten in de private wateren.